Megatiming

Tidtagning och administration av tävlingar för hyrkartanläggningar.

Nätverk

Detta är ett Nätverksbaserat Administrationsprogram för hyrkarting, som används i större anläggningar. Vertyget passar anläggningar där man vill kunna dela upp hantering av tidtagning/tävling i obegränsat antal klienter/stationer.Stationer kan t ex vara: Starta/målflagga tävling, mata in namnuppgifter, planerar upp tävling, grafiskt presentera resultat, etc.

www.gotoracing.se   Anmälningar för Karting och Radiostyrd Bilsport