Tillbaka

Statistik Modul

Med statistik modulen kan man få ut historiska rapporter från databasen.Eftersom Megatiming kräver inloggning i kombination med att alla varv sparas i databasen lämpar sig denna modul till de anläggningar som vill ha kontroll på verksamheten.

Alla Varv och tävlingar sparas i databasen historiskt

Användare loggar in med personlig inloggning

Rapporter

        Daglig Statistik.Denna rapport är en översikt över dagens körningar.

        Statistik på användare innehåller en översikt av alla dagar och alla dygnets timmar över alla varv som passerat.

        Statistik på bilar är en månadsöversikt av varje bils passeringar